Sonntag, 2. April 2023, 10:30 Uhr
Palmarum
Mitwirkende
Prädikant i.A. Matthias Reikowski, Musik: KMD Matthias Pech
Ort St. Nikolai, Auf dem Sankt Nikolaikirchhof 2, 18439 Stralsund